021-44205368

مقالات

حفاظ استیل

حفاظ استیل

آرامش در  زندگی ، نیازمند امنیت است. امنیت یکی از مهمترین مواردی است که در تمامی اماکن باید رعایت شود. ایمن سازی ساختمانها از مهمترین نکاتی که در مقررات ملی ساختمان به دفعات به آن اشاره شده است.

سکوریت و لمینیت

تفاوت سکوریت و لمینیت

سکوریت و لمینیت کردن فعالیت هایی هستند که برای افزایش صریب ایمنی شیشه ها انجام میشوند. در این مقاله تفاوت آنها را مطالعه خواهید کرد.

انواع پله دوبلکس

انواع پله و خصوصیات آنها

در این مقاله به معرفی انواع پله و مشخصات آنها پرداخته ایم که با مطالعه آن شناخت بیشتری به انواع پله ها خواهید داشت.